jueves, 9 de febrero de 2012

VOLEM EL VOSTRE SUPORT. NO A LES RETALLADES!

Estimades famílies,

Els mestres del centre, després de l'anàlisi realitzat del Decret/Llei 1/2012 de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, i davant de les retallades que afecten a l’àmbit educatiu, vol manifestar-vos que:

Quinze dies després de la publicació dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, el mateix President i el Conseller d'Hisenda i Administracions Públiques, han signat un Decret amb mesures de retalls, sobretot en matèria d'educació i sanitat, el qual demostra la falta de previsió i gestió dels nostres governants.
Ens preocupa el seu canvi d’opinió i actitud ja que en nombroses ocasions havien manifestat que els sectors públics d’ensenyament i sanitat no patirien retalls i, a hores d’ara, ens trobem que són els dos sectors que, majoritàriament, han estat afectats en els retalls proposats en l’esmentada llei.
Denunciem que en aquest decret no trobem retalls en els governants de totes les administracions públiques valencianes. Les mesures extraordinàries i urgents determinades a la Comunitat Valenciana afecten directament a la ciutadania i, en última instància, a l’alumnat.
Som nosaltres (ciutadans, alumnes, famílies i treballadors de l'ensenyament) els responsables de la crisi econòmica? Quants anys porten els nostres governants malgastant? Qui ens han dut a aquesta situació? De quina manera van a afectar els retalls a l’escola pública?

Respecte al nostre centre la Conselleria d'Educació encara no ha fet els lliuraments econòmics per a fer front a les despeses de funcionament  del tercer quadrimestre, ni s’han pagat les ajudes de menjador des d'octubre. Per altra banda tampoc s’han cobert aquest curs les places de professorat per a atendre a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa .Cal afegir que també queda en dubte  que passarà el curs següent amb l’ajuda en l´adquisició de llibres (bonollibre) i menjador, ni tampoc la cobertura de les baixes de professorat que podriem tindre al centre, ja que deixaran sempre una per cobrir. A més a més, l’aplicació del decret suposa un greu perjudici per a les condicions laborals del professorat que treballa al centre: reducció del 50% del complement salarial per formació, enviar a l’atur durant l’estiu al professorat interí i de religió, eliminar les aportacions al pla de pensions...


            Per tot això demanem el vostre suport, com a part implicada que sou, que col·laboreu i participeu en les accions que es programen i comprensió amb les mesures adoptades des del centre perquè el Govern Valencià done marxa enrere en l’aplicació del decret i en el desmantellament de l’ensenyament públic.

A més, el Claustre de Mestres VOLEM MANIFESTAR que, malgrat l’atac a la nostra dignitat professional causat per les retallades i per uns polítics que han descontrolat les despeses de diners públics, mantindrem el nostre esforç per oferir als nostres alumnes UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT, cada dia com fins ara.

Us convidem a tots i a totes a participar amb el professorat del centre a les concentracions que tindran lloc cada dijous a l’acabar les classes pel matí, a les portes del CEIP Isabel la Católica. Tanmateix anirem informant-vos de les mesures adoptades temporalment pel professorat del centre.


Els mestres del centre.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

Educación Especial: MUSICOTERÀPIA

1.QUÈ ES LA MUSICOTERAPIA?
Segons la Federació Mundial de Musicoterapeutes (WFMT), l’organisme més important a nivell
mundial a l’àmbit d’aquesta disciplina s’entén com a Musicoteràpia “l’ús de la música i/o els seus
elements (so, ritme, melodia i harmonia) per un musicoterapeuta qualificat amb un pacient o grup,
en un procés destinat a facilitar i promoure la comunicació, aprenentatge, mobilització, 
expressió, organització o altres objectius terapèutics rellevants, amb l’objectiu de assistir el
pacient en les seves necessitats físiques, psíquiques, socials i cognitives. La Musicoteràpia
intenta descobrir potencials i/o restituir funcions de l’individu per tal de que ell/ella obtinguen una millor
organització intra/inter i/o personal i, conseqüentment , una millor qualitat de vida, 
mitjançant la prevenció i rehabilitació en un tractament”

Moltes més son les definicions que podem trobar de Musicoteràpia, no obstant en totes les
definicions possibles deuen haver-hi una sèrie de conceptes en comú que son:

• Per una part l’ús de lo sonor/musical. Aquest concepte inclou tant música en viu
com gravada, presentada tant de forma activa com passiva i mitjançant activitats
musicals tals com cançons, activitats de practica instrumental be individual o en grup i
d’audició musical. Aquestes activitats son presentades sempre amb finalitats terapèutiques dirigides a algun o alguns dels àmbits d’aplicació, sent aquests els següents: físic, cognitiu, comunicatiu, emocional i social, sempre en funció de les característiques particulars del pacient o grup de pacients.
 
• D’altra banda trobem el concepte d’ús del fet sonor i musical com a eina terapèutica, com a eina que forma part d’un tractament amb la intenció d’aconseguir una sèrie de finalitats, entenent com a finalitats la millora, rehabilitació, integració/reintegració en un entorn social i/o familiar, millora de la qualitat de vida, canvis positius en la conducta, una millor i major
comunicació o fins i tot com comenta R. Benenzon, musicoterapeuta, recuperar al pacient per a la societat (1981).
 
• Per últim son necessaris en qualsevol tractament de Musicoterapia el terapeuta i el pacient, variant aquest últim segons el tractament implique aspectes físics, cognitius, emocionals, socials, psicològics, psicosomàtics, educatius, comunicatius conductuals o el conjunt de gran part d’ells, com sería el cas de les necessitats
educatives específiques.

2. DE QUINS XIQUETS/ES AMB NECESSITAS EDUCATIVES
ESPECIFIQUES (N.E.E.) PARLEM ?
 
Entenem con a xiquets/adolescents amb necessitats educatives especifiques susceptibles de rebre sessions de
Musicoteràpia el col·lectiu format per xiquets/xiquetes/adolescents amb diagnòstic de tipus:

• Autisme.
• Síndrome X-Fràgil.
• Síndrome de Down.
• Paràlisi Cerebral.
• Discapacitat física i/o intel·lectual.
• TDA,TDAH.
• Dislèxia
 
3. QUINS BENEFICIS POT APORTAR LAMUSICOTERÀPIA A AQUEST
COL·LECTIU?
 
La Musicoteràpia pot aportar una sèrie de beneficis podent-los classificar del següent mode:

• Beneficis a nivell físic i motor mitjançant el treball instrumental i psicomotor a partir de propostes musicals que es desenvolupen en aquest camp.( Coordinació motora, treball de la motricitat fina i grossa, treball de la
coordinació oculo-manual, millora de la funció motora i de la capacitat i força muscular, alleugeriment de tensions pròpies de la pobra o limitada condició física, millora de la posició corporal, de l’equilibri i de la
capacitat de caminar)
 
• Beneficis a nivell comunicatiu, millorant la comunicació (tant verbal com no verbal) ja siga terapeuta/pacient com pacient/família i pacient/altres pacients. L’objectiu sempre és traslladar les millores assolides a les sessions a la vida diària.
 
• Beneficis a nivell cognitiu, (atenció, comprensió, concentració, imaginació, memòria a curt i llarg termini, memòria temporal i espacial, pensament simbòlic, llenguatge verbal expressiu i comprensiu)
 
• Beneficis a nivell social i conductual. (Correcta socialització, modificació d’hàbits conductuals no desitjats)

4. QUINES TÈCNIQUES SON UTILITZADES EN LES SESSIONS DE MUSICOTERÀPIA PER A AQUEST COL·LECTIU?
 
A les sessions utilitzarem les següents tècniques, emprades sempre en funció del tipus de sessió (individual/grupal) i del moment del tractament, dels objectius específics proposats per a aquesta ( relacionats amb els objectius generals proposats per a la intervenció) i evidentmnet de les necessitats dels usuaris. 
 
Aquestes tècniques son:

· Practica Instrumental Terapeutica (TIMP1) aplicada a la rehabilitació i millora de la motricitat tant grossa com fina, i també a afavorir la comunicació.

· Ús de cançons tant de forma individual com en grup com a eina per al treball cognitiu, vocal i comunicatiu.
· Propostes de discriminació auditiva i visual amb suport sonor i/o musical.

· Expressió corporal i treball psicomotor amb ús de la música.

1TIMP, Therapeutic Instrumental Music Performance.®2010.Miquel Giner Torres. Musicoterapeuta.


Miquel Giner Torres

Musicoterapeuta.

Musicoterapia Socio-Asistencial,
Rehabilitadora y Preventiva.

 Necessitats Educatives Especials (Autisme,
Síndrome X-fràgil, TGD, Discapacitat física i
intel·lectual, TDA, TDAH, Dislèxia)

 Rehabilitació Neurológica posterior a ACV
(física, cognitiva, vocal)

 Geriatría (Alzheimer,Demencia)

 Parkinson

• Diplomat en Musicoterapia per la Universitat CEU-
Abat Oliva/ISEP Institut Superior d’Estudis
Psicològics.

• Membre de la Associació Valenciana de
Musicoterapia.

Contacte: 617249011-669803863

e-mail: mikelginer@gmail.com
mikelginer@hotmail.com


Sessions individuals i/o grupals en Alberic i
L’Olleria.